PODRŠKA SIM CERT D.O.O. VELIKI BROJ PROJEKATA INOVACIJE U MSPP
 
 

NAŠA PROCENA VAŠEG POTENCIJALA ZA UČEŠĆE
NA PROGRAMU HORIZONT 2020

 
 
 
 
     
EKSTERNI LINKOVI
 
 
›› Portal za aplikante u Horizont 2020

›› Horizont magazin

›› Zvanični portal programa Horizont 2020 u RS

›› Zvanične nacionalne kontakt osobe iz RS
 
 
 
REFERENT LISTA
 
 
›› Reference konsultantske kuće SIM CERT d.o.o.
 
     
SIM CERT d.o.o.
Lokacija: Sedište Udruženja "TEMPUS"
Adresa: Ruđera Boškovića 19-a , 37000 Kruševac
Telefon: +381 37 403 118
E-mail: info@horizont2020.co.rs