LIDERSTVO U OSPOSOBLJAVANJU I INDUSTRIJSKIM TEHNOLOGIJAMA PRISTUP RIZIČNIM IZVORIMA FINANSIRANJA INOVACIJE U MSPP
 
 

MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNICI (MSPP)
U PROGRAMU HORIZONT 2020

 
MSPP U PROGRAMU HORIZONT 2020

Šansa za mala i srednja preduzeća i preduzetnike

 

Horizont 2020 je Okvirni program Evropske unije za istraživanje i inovacije. Horizont 2020 podržava istraživačke i inovativne projekte i programe inovacionog istraživanja, strateškog i primenjenog istraživanja, demonstrativnih projekata, i aktivnosti bliske tržištu. Cilj ovog programa je osiguravanje evropske globalne konkurentnosti.

Za opsirije informacije posetite web stranicu: OVDE

__________________________________________________________________________________________________
 
MSPP U PROGRAMU HORIZONT 2020

Kako napraviti projekat ?

 

Svi pričaju  o horizontu ali niko u srbiji nije pokazao dubinsko interesovanje niti angažovanje za ozbiljan pristup u smislu “hajde da zaista napravimo projekat koji će biti finansiran od strane EU".

Za opsirije informacije posetite web stranicu: OVDE

__________________________________________________________________________________________________
 
 
MSPP U PROGRAMU HORIZONT 2020

Zašto je u Srbiji malo interesovanje ?

 

Postoji niz barijera koje treba prevazići kako bi se došlo do uspešnog apliciranja i realne šanse za odobravanje sredstava.

__________________________________________________________________________________________________
 
MSPP U PROGRAMU HORIZONT 2020

Koje su to barijere ?

 

›› Mnogo zvaničnih dokumenata koje je praktično nemoguće pročitati !
›› Kako odabrati pravi poziv i pravu temu za apliciranje ?
›› Razumevanje smisla finansiranja MSPP !
›› Ko su zaista investitori kroz HORIZONT i zašto je bitno razumeti ovo ?
›› Da li smo zaista spremni za ozbiljan i direktna nastup na EU tržištu ?
›› Kako da adekvatno predstavimo ideju kroz projekat ?
›› Kako da adekvatno predstavimo kompaniju kroz projekat ?
›› Kako proceniti rizike u projektu ?
›› Kako optimalno i racionalno rasporediti dobijena sredstva kroz faze finansiranja ?
›› Da li je ideja zaista inovativna ?
›› Koji je nivo tehnološke spremnosti (TRL) inovacije ?
›› Koji su zahtevi po pitanju intelektualne svojine ?
›› Da li smo spremni za borbu do postizanja velikog podviga na EU tržištu ?
›› Koji je najbolji Instrument finansiranja kroz Horizon2020 za MSP ?

 
Popunite kratak upitnik kako bi smo izvršili procenu Vašeg potencijala za učešće na Horizont 2020: OVDE
__________________________________________________________________________________________________
 
MSPP U PROGRAMU HORIZONT 2020

Šta SIM CERT može da učini kako bi Vaša inovativna ideja  dobila finansiranje ?

 

SIM CERT svoj komercijalni nastup prilikom pružanja konsultantskih usluga zasniva na temelju uspešne realizacije posla, odnosno svoje usluge naplaćuje tek u trenutku odobravanja finansiranja klijentu od strane EU, a u slučaju neodobravanja, SIM CERT svoje usluge neće naplatiti. Iz ovog razloga, bitno je napomenuti da SIM CERT pažljivo procenjuje potencijal klijenta i ne ulazi u poslovne odnose sa kompanijama za koje proceni da nemaju potencijala za učešće na programima HORIZONT 2020.

 
Za opsirije informacije posetite stranicu: OVDE
 
FAZA 1
Koncept i procena izvodljivosti
______________________________________________________

›› Grant od 50.000 EUR
›› Izrada studije izvodljivosti
›› Start-up kompanije nisu isključene, ali nisu ni preporučene
›› Potreban je TRL 6
›› Ishod projekta mora da donese benefite za EU
›› Obavezna zaštita intelektualne svojine
›› Pojedinačni MSPP ili konzorcijumi
›› Trajanje projekta 6 meseci

 

 

 

 

 

   
Za više informacija OVDE  
   
 
 
 
FAZA 2
Demonstracije, replikacija tržišta, razvoj i inovativne Aktivnosti
______________________________________________________

›› Grant od 500.000 – 5.000.000 EUR
›› Demonstracije, testiranje, pilotiranje/pilot postrojenja, minijaturizacije Start-up kompanije nisu isključene, ali nisu ni preporučene
›› Potreban je TRL 7
›› Ishod projekta mora da donese benefite za EU
›› Obavezna zaštita intelektualne svojine
›› Pojedinačni MSPP ili konzorcijumi
›› Trajanje projekta 12-24 meseca
›› Logičan nastavak razvoja započetog u Fazi 1.

 

   
Za više informacija OVDE  
   
 
 
 
FAZA 3
Komercijalizacija
______________________________________________________

›› Nema granta (novčanih sredstava)
›› Direktan proboj na tržištu
›› Pristup rizičnim izvorima finansiranja
›› Kontaktiranje sa investitorima i direktnim kupcima
›› Logičan nastavak razvoja započetog u Fazi 1, nastavljenog kroz Fazu2.
   
Za više informacija OVDE  
   

 

 
 
     
EKSTERNI LINKOVI
 
 
›› Portal za aplikante u Horizont 2020

›› Horizont magazin

›› Zvanični portal programa Horizont 2020 u RS

›› Zvanične nacionalne kontakt osobe iz RS
 
 
 
REFERENT LISTA
 
 
›› Reference konsultantske kuće SIM CERT d.o.o.
 
     
SIM CERT d.o.o.
Lokacija: Sedište Udruženja "TEMPUS"
Adresa: Ruđera Boškovića 19-a , 37000 Kruševac
Telefon: +381 37 403 118
E-mail: info@horizont2020.co.rs