Kancelarija Kruševac

Ul: Svetog Save 4
Grad: 37000 Kruševac
Država: Srbija
od 08 - 16 sati 
tel/fax: +381 37 403 118
E-mail: office@simcert.co.rs

Kancelarija Novi Sad

Ul: Miroslava Antića 5
Grad: 21000 Novi Sad
Država: Srbija
od 08 - 16 sati 
tel/fax: +381 21 300 62 14
E-mail: office.ns@simcert.co.rs

   
 
Kontakt

Naši kontakt podaci / Gde se nalazimo?

 
Za nove projekte Kancelarija Poslovni podaci o SIM CERT-u

Dejan Vučić
od 08 - 16 sati 
+381 37.403.118
+381.64.300.96.15
E-mail: dejan@simcert.co.rs

 

 

 

Sedište: prostorije udruženja "Tempus"
Ul: Svetog Save 4
Grad: 37000 Kruševac
Država: Srbija
od 08 - 16 sati 
tel/fax: +381 37.403.118
E-mail: office@simcert.co.rs

Naziv privrednog subjekta:  
SIM CERT d.o.o.
Delatnost:   Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Poreski identifikacioni broj:   107077072
Matični broj:   20737417
Šifra delatnosti:   7022
Mesto:   Kruševac
Sedište:   Ruđera Boškovića 19a
Kancelarije   prostorije udruženja "Tempus"
Telefon / fax:   +381 37.403.118
Ovlašćeno lice
  Dejan Vučić - Direktor
Obveznik PDV:   Da
     
Tekući Računi:    
Credit Agricole:   330-16001020-98
     
     
     
Komercijalni poslovi

Ana Perić
od 08 - 16 sati
+381 37.403.118
+381.60.077.00.33
E-mail: ana@simcert.co.rs

 

 

Tehnička pitanja

Dejan Nikolić
od 08 - 16 sati 
+381 37.403.118
+381.64.317.56.42
E-mail: office@simcert.co.rs

 
     
_______________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
     
EKSTERNI LINKOVI
 
 
›› Portal za aplikante u Horizont 2020

›› Horizont magazin

›› Zvanični portal programa Horizont 2020 u RS

›› Zvanične nacionalne kontakt osobe iz RS
 
 
 
REFERENT LISTA
 
 
›› Reference konsultantske kuće SIM CERT d.o.o.
 
     
SIM CERT d.o.o.
Lokacija: Sedište Udruženja "TEMPUS"
Adresa: Ruđera Boškovića 19-a , 37000 Kruševac
Telefon: +381 37 403 118
E-mail: info@horizont2020.co.rs