NAJVEĆI PROGRAM EU ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE IZUZETNOST U NAUCI LIDERSTVO U INDUSTRIJI DRUŠTVENI IZAZOVI
 
 

HORIZONT 2020

 
 
HORIZONT 2020

Šta je Horizont 2020?

 
Horizont 2020 je Okvirni program Evropske unije za istraživanje i inovacije. Horizont 2020 podržava istraživačke i inovativne projekte i programe inovacionog istraživanja, strateškog i primenjenog istraživanja, demonstrativnih projekata, i aktivnosti bliske tržištu. Cilj ovog programa je osiguravanje evropske globalne konkurentnosti.
 
Za opsirije informacije posetite web stranicu: OVDE
BUDŽET

Koliki je budžet Horizonta 2020?

 
Ukupni budžet Horizonta 2020 je 70.2 milijarde eura za period 2014-2020.
 
Za opširije informacije posetite web stranicu: OVDE
PROGRAM HORIZONTA 2020

Srbija u programu HORIZONT 2020?

 
Republika Srbija se priključila Horizontu 2020 (Horizon 2020), novom okvirnom programu Evropske unije za istraživanje i inovacije. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđan Verbić, 1. jula 2014. godine potpisao je u Briselu sporazum o pridruživanju ovom programu.
 
Za opširije informacije posetite web stranicu: OVDE
     
PODRŠKA

Podrška inovativnim kompanijama

 

Veliki deo sredstava će u ovom programu biti izdvojen direktno za MSP kroz dva (od tri) glavna stuba: Liderstvo u industriji i “Dristveni izazovi” - a kroz SME Instrument. Inovativne kompanije mogu aplicirati samostalno ili u konzorcijumu (u zavosnosti od konkretnih uslova propisanih u konkretnom javnom pozivu).

 
Za detaljnije informacije o postupku
apliciranja MSP: OVDE

 

 

LINKOVI

Korisni eksterni info linkovi

 

KORISNI eksterni LINKOVI ZA INFORMISANJE:-

 
›› Portal za aplikante u Horizont 2020
›› Horizont magazin
›› Zvanični portal programa Horizont 2020 u RS

 

 
     
EKSTERNI LINKOVI
 
 
›› Portal za aplikante u Horizont 2020

›› Horizont magazin

›› Zvanični portal programa Horizont 2020 u RS

›› Zvanične nacionalne kontakt osobe iz RS
 
 
 
REFERENT LISTA
 
 
›› Reference konsultantske kuće SIM CERT d.o.o.
 
     
SIM CERT d.o.o.
Lokacija: Sedište Udruženja "TEMPUS"
Adresa: Ruđera Boškovića 19-a , 37000 Kruševac
Telefon: +381 37 403 118
E-mail: info@horizont2020.co.rs